Pro odborné střední školy je to úleva. Strojaři budou moci psát třeba o motorech pro formule, chemici o nobelistovi Jaroslavu Heyrovském. Bude to víc práce i odpovědnosti, ale po ní ředitelé vždy volali, takže teď by měli slavit. Otázka je, zda tím má debata o podobě maturity skončit. Jsem přesvědčena, že nikoliv. I inovovaný maturitní model se mi jeví jako zastaralý a málo individuální.

Středoškoláci jsou po čtyři roky zkoušeni, prověřováni, testováni. Jejich znalosti se nevejdou do jednoho testu. Pokud prokážou, že daný předmět zvládají, mohli by vítězné razítko dostat kdykoli během studia. Závěrečné testy z více než tří předmětů by pak měly sloužit především jako vodítko pro vysoké školy. I padesátiprocentní žáci by mohli maturitu získat, ale jen ti stoprocentní by se měli rovnou dostat na nejprestižnější obory.