„Mezi majetkovými přestupky jsou jednak drobné krádeže, ale například i vandalismus. Za první tři čtvrtletí letošního roku jsme jich řešili 92. To je jen o jeden skutek více, než za prvních devět měsíců roku 2006. Na druhé straně více těchto skutků letos skončilo u správního řízení,“ říká vrchní strážník Luboš Müller.

Letošní bilance řešených trestných činů byla ovlivněna i novelou zákona o provozu na silnicích týkající se ustanovení o ohrožení pod vlivem návykové látky. Zatímco vloni měli za první tři čtvrtletí takové řidiče tři, letos už jich řešili čtrnáct.
„Když řidič sedne za volant a nadýchá více než jednu promile, už se nejedná o přestupek, ale o trestný čin. Je však vidět, že řidiči na poměrně vysoké sankce, které jsou dané novým zákonem, moc nedbají,“ pokračuje Müller.