Program 

1. ABONENTNÍ KONCERT - čtvrtek 20. října 2022

Hudba sladké Francie

Sylvie Schelingerová - flétna

Matouš Zukal - klavír

Program: Bohuslav Martinů, Albert Roussel, Francis Poulenc, Claude Debussy, Philippe Gaubert, Georges

Bizet / François Borne

 

2. ABONENTNÍ KONCERT - čtvrtek 24. listopadu 2022

Virtuózní díla W. A. Mozarta

Eva Benett – koloraturní soprán

Milan Al-Ashhab – housle

Lukáš Klánský - klavír

Program: virtuózní skladby pro koloraturní soprán, housle a klavír Wolfganga Amadea Mozarta

 

3. ABONENTNÍ KONCERT - čtvrtek 15. prosince 2022

Vrcholná díla smyčcové kvartetní literatury

SEDLÁČKOVO KVARTETO

Michal Sedláček – 1. housle

Jan Maceček – 2. housle

Tomáš Krejbich – viola

Matěj Štěpánek – violoncello

 

4. ABONENTNÍ KONCERT – čtvrtek 26. ledna 2023

Progresivní klavírní trio

TRIO EUTERPÉ

Olga Šroubková – housle

Štěpán Filípek – violoncello

Ondřej Olos – klavír

Program: komorní setkání tří vynikajících muzikantů

 

5. ABONENTNÍ KONCERT – čtvrtek 23. února 2023

Večerní setkání

Martina Kociánová Václav Cílek

 

6. ABONENTNÍ KONCERT - čtvrtek 23. března 2023

„Madrigal včera a dnes“

ENSEMBLE BAROQUE QUINTET Markéta Böhmová – soprán Tereza Válková – soprán / umělecká vedoucí Martin Ptáček – alt Jakub Kubín – tenor Jiří M. Procházka - bas

Koncerty se uskuteční v Divadle J. K. Tyla od 19. hodin. Večery provází paní Eva Hazdrová-Kopecká.

Miloš Končický