V sobotu 20. ledna se uskutečnil již třetí ročník úklidu bleduliště v Řečici u Dačic. O lokalitu se starají místní dobrovolníci, kteří čekají na vhodné počasí, aby mohli vyčistit podmáčený les a přilehlou louku od náletových dřevin, ostružiní a maliní. Letos nám počasí přálo slunný den. Mráz, žádný sníh a bledule stažené hluboko pod zemí. Ideální podmínky pro úklid, jenom kolem zurčícího potoka se občas zaleskl temně zelený list bledule jarní, který jasně dával najevo, že odkládat úklid na pozdější dobu by nebylo dobré.

Podařilo se nám vyčistit další část parcel pod silnicí a odměnou se nám stal otevřený výhled na klikatící se potok a lesknoucí se hladiny rybníků. Na jednom z vyvýšených míst bychom rádi umístili informační tabuli a snad se nám podaří vyčistit i jeden ze zmizelých pramenů, který jsme během úklidu objevili. A až se jaro zeptá, zda jsme v zimě nezaháleli, tak se můžete přijet podívat na rozkvetlé bledule do Řečice.

Radek Kopečný