Zřejmě málokdo v té době tušil, jakým doslova fenoménem se digitalizace archivního materiálu v následujících letech stane. V současné době naleznete na webových stránkách digitálního archivu SOA v Třeboni více jak devět milionů snímků archiválií, které využijí především genealogové. Kromě již zmíněných matrik, k nimž se postupně vytváří elektronické rejstříky, jsou zdigitalizovány také pozemkové knihy, urbáře, soupisy poddaných či sčítání lidu. Badatelé si mohou „listovat“ také dochovanými obecními či školními kronikami zpřístupněnými v souladu s GDPR. Na webu postupně přibývají také mapy, plány nebo pohlednice. Ke svému konci se blíží i snímkování jednoho z nejcennějších souborů v třeboňském archivu – sbírky Historica Třeboň. Problematice digitalizace se věnovalo posledního číslo periodika jihočeských archivů z roku 2017, Archivum Trebonense, jehož vydání doprovázela konference Digitalizace v paměťových institucích, konaná v Třeboni v září toho roku.

Anna Fišerová