Betlémské světlo je tradicí, která vznikla v roce 1986 v rakouském Linci a od té doby se rozšířila po celém světě. Každý rok se skauti setkávají, aby symbolicky přijali tuto svíčku, kterou přinesou z Betléma, místa narození Ježíše Krista. Svíce poté putuje do mnoha domovů, aby přinesla světlo a radost do životů mnoha lidí.

Tento rok se na vás skauti ze Střediska Pětilisté růže Jindřichův Hradec budou opět těšit 23. prosince od 17 hodin na Náměstí míru s Betlémským světlem, které budou moci předat všem zájemcům. Všichni jsou srdečně zváni, aby přišli a přijali toto světlo, které představuje také naději a solidaritu mezi lidmi.

Jak je psáno v Bibli: “Naděje, která neklame, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích.” Naděje nám poskytuje pevný základ a sílu v těžkých časech. Je to světlo, které nás vede skrze temné okamžiky a přináší nám víru v lepší zítřky. V souladu s tímto poselstvím nám Betlémské světlo přináší naději a symbolizuje Boží lásku a mír, který můžeme sdílet s ostatními.

Přijměte pozvání a přijďte si i letos světýlko připálit.
Kdy? V sobotu 23. prosince 2023 od 17 hodin
Kde: Na náměstí Míru v Jindřichově Hradci
Srdečně Vás zve Středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec, Skaut – český skauting ABS.