Podzimní dny jsou dobou, kdy se labutí páry s odrostlými potomky přesunují na svá zimní stanoviště – větší nezamrzající vodní plochy a toky řek. Někdy se stane, že dosud nezkušení junioři nedopatřením uvíznou někde na trase.

„Setkáváme se s případy, kdy nás lidé volají k labutím, které chodí zmateně někde po návsi či rušné silnici, na mostě apod. Většinou stačí zvířata nahnat správným směrem, aby sama došla k vodě, někdy je nutné je odchytit a kousek popovézt. Zůstat takto mohou někdy rovněž na menších návesních rybníčcích či požárních nádržích. Labutě totiž potřebují poměrně dlouhou rozjezdovou dráhu. Pokud nemají dostatečný prostor k rozeběhnutí, tak nedokážou vzlétnout," vysvětluje Klára Černá z Třeboňské záchranné stanice.

„Jiné překážky však mohou být mnohem nebezpečnější. Někdy přeletující labutě narazí například do drátů vysokého napětí, stanou se obětí srážky s autem při přecházení silnice nebo jim přivodí zranění zapomenuté rybářské náčiní. Zažili jsme labuť s háčkem zapíchnutým v krku nebo nohou téměř odumřelou po zaškrcení vlascem“, doplňuje ošetřovatelka.

Někdy tato zranění bohužel končí fatálně, takže vždy máme radost, když se podaří zvíře navrátit do volnosti tak, jako nedávno labutího samce, který byl po nárazu naštěstí jen otřesen. Po pár dnech rekonvalescence se už opět spokojeně houpe na vlnách“, končí své vyprávění příběhem se šťastným koncem Klára.

V případě nálezu živočicha, u nějž zvažujete svou pomoc, se můžete poradit s pracovníky Třeboňské záchranné stanice na čísle +420 384 722 088 (automatické přesměrování na mobil). Kontakty na ostatní stanice pro handicapované živočichy, které působí na jiných místech ČR, naleznete na www.zvirevnouzi.cz. Stanici v Třeboni lze celoročně navštívit a seznámit se blíže s jejími stálými obyvateli. Některá zvířata lze na dálku adoptovat a podpořit tak péči o ně. Více informací naleznete na webu vydry.org.

Olga Růžičková
Záchranná stanice pro živočichy Třeboň