V záznamech kroniky obce Břilice se dočteme, že v roce 1957 byla mírná zima. Patrně proto byl v masopustní době obnoven místními občany starý zvyk, a to chození maškar po obci s hudbou a s následnou večerní zábavou. Postupem času byl o tuto akci takový zájem, že se slavilo i tři dny. Můžeme tedy s jistotou tvrdit, že masopustní průvod, v uvedeném formátu průvod a tancovačka, má v naší obci tradici 66 roků.

Po celou dobu masopustní rej organizačně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů. Stejně tak tomu bude i v letošním roce 2023. Po slavnostním úvodu a výstřelu z děla vyjde průvod od místního pohostinství v sobotu 25. února v 10 hodin. Oproti tradicím to bude z technických důvodů datumově s drobným zpoždění, za což se omlouváme. Večer pak následuje posezení s hudbou a pochování Masopusta. V neděli 26. února se pak od 15 hodin na sále místního pohostinství koná dětský karneval. Odpoledne her, soutěží a tance, pro nás řadu let připravuje Jan Pumpr.

Za pořadatele Vás srdečně zve Petr Michal

Více o masopustech na Jindřichohradecku ZDE

Bude se u vás konat také masopust a chcete pozvat další lidi, nebo již se uskutečnil? Můžete nám poslat pozvánku, případně fotky na masopust@denik.cz. Rádi zveřejníme.