„Letošní anděl, symbolicky řečeno, vlétá do „Otevřených OKEN“. Naprosto zaslouženě totiž získala toto ocenění organizace, která vlastně už svým názvem ubezpečuje všechny klienty, že jsou zde vítáni, podporováni a respektováni. Navzdory svém handicapu mohou prožít aktivní a naplněný život,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Lucie Kozlová a oceněné společnosti ze srdce pogratulovala. „Děkuji vám všem, že svou práci děláte s láskou a porozuměním. Naplňujete tak přesvědčení Jihočeského kraje, že podpora a respekt vůči osobám se zdravotním postižením jsou klíčovými hodnotami, které formují každou vyspělou společnost,“ dodala náměstkyně.

O tom, že ocenění doputovalo na správné místo, nemůže být pochyb. Děkovná slova ředitelky společnosti Otevřená OKNA Drahomíry Blažkové to jen potvrzují. „Máme radost, máme velkou radost. Vždyť anděl je jedním z našich symbolů. Je to totiž posel dobrých zpráv a obvykle k vám přichází ve snech nebo v podobě někoho, kdo vám pomůže,“ neskrývala radost ředitelka Blažková, podle jejíchž slov se o klienty v zařízení stará 70 „andělů“ ve stálém pracovním poměru. Dalších 90 jako dobrovolníci v rámci pobytových akcí a dobrovolnických programů. „Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce jsme dostali velký dar, areál, který je hodně unavený a my mu zatím říkáme „Spící kráska“, kterou postupně probouzíme k životu, nemohu zapomenout ani na anděly, kteří k nám přilétají s bagry a motorovými pilami. I za jejich práci chci moc poděkovat,“ uzavřela ředitelka Otevřených OKEN.

Organizace Otevřená OKNA, z.ú. podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Slovo OKNA je zkratkou, která vyjadřuje hodnoty, kterými se chce organizace řídit. Těmito hodnotami jsou: Otevřenost, Komunikace, Naděje, Aktivita. Více o společnosti Otevřená OKNA, z.ú. naleznete zde.

Hana Brožková, mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje