Tradiční setkání pod názvem Dnešní večer patří vám je věnováno všem aktivním zájmovým spolkům a sdružením se sídlem v Dačicích jako poděkování za jejich činnost a práci pro děti, mládež a veřejnost.

V průběhu večera jsou předávány Ceny města Dačice. „Cena města se uděluje jako morální ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života, které přispívají k rozvoji Dačic a k šíření jejich dobrého jména. Cena je udělována jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v jednotlivých oblastech života v roce, který předcházel udělení ceny,“ sdělil starosta Miloš Novák.

Vítání občánků v Dačicích 7. října.
V Dačicích přivítali do života nové občánky. Podívejte se

Držiteli Ceny města Dačice za rok 2022 se stali: P. Jaroslav Pezlar – za celoživotní přínos v oblasti kultury a obětavou péči o farnost, Jiří Albrecht – za celoživotní uměleckou činnost v literární a výtvarné oblasti související s Dačicemi, MUDr. Jaroslav Řičánek – za celoživotní působení a přínos pro zdravotnictví na Dačicku, Jaromír Přikryl – za celoživotní přínos v oblasti požární ochrany. In memoriam byla cena udělena panu Františku Distelovi v kategorii Sport, kterou z rukou starosty města převzala paní Dagmar Distelová.

„Večer se nesl v příjemné atmosféře, zazpívala Petra Černocká a mimo jiné byl promítnut film Když se daří, tak se daří, který v sestřihu představuje činnosti místních spolků v průběhu celého kalendářního roku,“ doplnil starosta města.

Markéta Nováčková