Na 12 km dlouhé trase, která vede po polních a lesních cestách, po lučních pěšinách i rybniční hrázi, uvidíme knížecí hrobku, pláž Ostende, rašeliniště a mnoho dalších zajímavostí. Na závěr se zastavíme na hřbitově sv. Jiljí u místa posledního odpočinku Jiřího Hanzelky a připomeneme si 20 let od jeho úmrtí.

Těšíme se na společné setkání.

Děkujeme Janě Vítkové za zaslání pozvánky