Do ulic města vyrazilo celkem 24 studentů z druhého ročníku střední školy a třetího ročníku učebního oboru ve dvanácti dvojicích.

Žáci třeboňské školy se této akce účastní dlouhodobě. „Chceme upozornit naše studenty, že ne každý má to štěstí být zdravý, a že jsou mezi námi i zdravotně handicapovaní lidé, jímž tato sbírka pomáhá v získávání peněz na potřebné pomůcky, které jsou poměrně drahé. Chtěla bych také poděkovat našim studentům, protože ti se této akce zúčastnili jako dobrovolníci a také všem lidem, kteří do sbírky přispěli,“ řekla učitelka Ivana Kostelecká, která má veřejnou sbírku Světluška na starosti. Letošní výsledky ještě nejsou známé, ale v minulém roce třeboňští studenti vybrali 17 240 Kč.

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se v rámci České republiky dosud zapojilo více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců.

Jan Ziegler