Program okořenily vstupy mažoretek Budějovické panenky a folkorního souboru Javor. Sice nás předpovědi počasí strašily, ale déšť, tedy pěkná průtrž přišla až po čtvrté hodině při vystoupení souboru Javor a propršela větší část koncertu Veselky.
Co je hlavní, milovníci dechovky nezklamali a počasí je nezaskočilo. S deštěm se rozevřely deštníky a vesele se tančilo déšť nedéšť.

Marcela Božovská