Na Turistické základně jindřichohradeckého Domu dětí a mládeže v Radíkově děti minulý týden navštívil také starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák, který jim přivezl drobné dárky a sladkosti. Děti si se starostou se zájmem popovídaly a ukázaly mu, čím na táboře tráví čas. 

Město Jindřichův Hradec pořádá rekreačně výchovný tábor pro děti z nízkopříjmových rodin ohrožených společensky nežádoucími jevy každoročně. V letošním roce tábor probíhá už potřinácté a to v termínu od 15. 8. 2022 do 24. 8. 2022. Tábora se účastní 30 dětí, které mají pestrý desetidenní program her, soutěží a zábavy, který je zaměřen na prevenci rizikového chování, předcházení negativních jevů, získání podnětů ke zdravému způsobu života, osvojení si sociálních dovedností a získání zkušeností, jak je možné smysluplně trávit volný čas.

Za příspěvek děkujeme Elišce Čermákové