S výsadbou stromků a keřů začali již na jaře, kdy na Den Země 22. dubna vysadili prvních 25 stromků a keřů. Finanční prostředky získali z grantu nadace Člověk v tísni - Projekt 1Planet4All – Mladí chrání klima! Tehdy zpracovali projekt Výsadba starých ovocných odrůd do parku Sira Nicholase Wintona.

Cílem projektu je vybudovat prostor příjemný pro volnočasové aktivity, odpočinek, relaxaci v příjemném mikroklimatu s možností občerstvit se ovocem. Zároveň se žáci 9. třídy seznámili s problémem globálního oteplování a změnou klimatu, seznámili se s příčinami, důsledky změn klimatu. Hlavními aktivitami projektu bylo naplánování výsadby, výběr a objednání vhodných odrůd ovocných dřevin na základě doporučení zahradního architekta, který vytvořil seznam druhů, příprava pozemku před výsadbou a výsadba stromů a keřů, následná údržba (řez, zalévání, mulčování), spolupráce starších a mladších žáků školy a budování pozitivních vztahů mezi dětmi, budování kladného vztahu k přírodě a místnímu regionu. Projekt byl finančně podpořen z prostředků EU. Výsadbou stromů se žáci snaží přispět k zmírnění dopadů změn klimatu. Výsadba každého stromu má význam.

A proto jsme přes prázdniny ve škole zpracovali další etapu projektu a požádali o finanční podporu Nadaci partnerství. V grantové výzvě Sázíme pro budoucnost získali 25 450,- Kč na projekt Park Sira Nicholase Wintona v Kunžaku – 2. etapa. V rámci tohoto projektu bylo vysazeno dalších 11 stromů a 1 keř, které pomohou zadržet vláhu na pozemku a poskytnou prostředí a plody pro živočichy. Výběr esteticky zajímavých odrůd zatraktivní horní část parku pro návštěvníky, stromy a jejich plody poskytnou životní prostředí a potravu živočichům. Druhová pestrost bude využitá v neposlední řadě ve výuce žáků školy a pobytu dětí z mateřské školy i pro širokou veřejnost. Tentokrát se na výsadbě podíleli žáci 6. a 9. ročníku.

Dana Horázná