Zamýšlím se nad událostmi, které jsme prožili společně s kamarády hasiči z okolních vsí, představiteli okresního sdružení hasičů, profesionálních hasičů z Jindřichova Hradce, Třeboně a Dačic, s přáteli z hasičských sborů na českobudějovicku z Adamova, Libniče při oslavách 125 let trvání našeho hasičského sboru v Hamru a žehnání nového historického praporu.

Sbor vznikl dne 12. ledna roku 1896 ve 14 hodin odpoledne. Mezi zakládajícími členy byl i Jeho výsost František Ferdinand d' Este. Člověk by si řekl jaký k tomu mohl mít důvod se takhle vysoce postavený člověk angažovat v založení sboru v Hamru. Myslím si, že vliv měly vztahy k lidem ve sboru, v té době vznikala většina sborů v oblasti, případná ochrana objektů, ke kterým měl František Ferdinand vztah.

Základní vlastností dobrovolného hasiče je jeho empatie pro potřeby druhých lidí, zvláště v době jejich ohrožení nešťastnými událostmi, nehodami. To je velmi důležité pro jeho práci, kdy bez nároku na odměnu je připraven dát svůj čas, dovednosti, odvahu a ochotu pomáhat i na úkor sama sebe pro své bližní. Cvičí se s dalšími hasiči na případnou pomoc, která zachraňuje majetky, životy druhých a připravuje novou generaci dětí na tento životní postoj. Cvičí tak, aby lidé v jeho okolí věděli, že je tu pro ně vždy připraven pomoci a to velmi působí na vzájemné vztahy mezi lidmi, kteří mají v hasiči záruku toho, že na případné těžké chvíle v jejich životě nebudou sami. Je to veřejný závazek lidské solidarity a pomoci. Další úvaha je na poselství historického praporu. V něm se zrcadlí veškerá práce lidí ve sboru a pro sbor od jeho založení, přes současnost s nadějí pro další budoucnost.

Je to štafetový kolík mezi hasičskými generacemi, je to úcta ke všem, kteří hasičské poselství skutečně žili pro druhé.

Za SDH Hamr
Jan Pumpr, současný starosta