Vše začalo již v roce 1994, kdy se konal 1. novodobý dětský karneval s velkou tombolou v Hamru u Chlumu u Třeboně. Jistě si teď říkáte, že asi špatně počítáme, ale byly tu dva roky koronavirové nákazy, kdy jsme museli například maškarní ples zrušit čtyři dny před konáním, a to v roce 2020 a též v dalším roce.

Po třech letech konání v prostorách obecní restaurace, kde v té době bylo pouze kolem 100 židlí a již se akce účastnilo kolem 300 lidí a bylo ji nutné přesunout do prostor větších. Nabízela se budova velké diskotéky v Chlumu u Třeboně Musichall Hejtman. Ihned po přesunu této akce do nových prostor byla odhadnuta majitelem diskotéky účast kolem 700 dětí a 300 dospělých. Z toho nás až zamrazilo v zádech. Nechtělo se nám to ani věřit, ale ujistil nás, že má na účast celkem slušný odhad, neboť na akci zajišťoval občerstvení. Někteří sponzoři nám dokonce nosili dodatečně až na akci - třeba 10 kopacích míčů, abychom je nějak dětem rozdali.

Vymýšleli jsme za pochodu soutěže jako miss princezna, neboť těch bylo na sále nejmíň padesát. Lidi dávali pokřikem, hvízdáním či voláním sympatie a my je měřili přes mikrofony v decibelech. Scházelo se nám v tombole kolem 3000 cen a děti rádi vyhrávaly jak ve věcné tombole, tak při soutěžích.

Víme že postupem let se počet návštěvníků snižoval, tak jako například ve škole v Chlumu u Třeboně bývalo v dobách začátku organizování dětského karnevalu kolem 450 dětí a dnes jich je kolem 150, ale před 10 lety se dětský karneval přesunul z Chlumu u Třeboně do společenského sálu v nedaleké Majdaleně.

I dnes na tuto akci chodí kolem 250 - 300 návštěvníků a v tombole s schází pravidelně 1000 cen a nadšení dětí v soutěžení neuvadá. Nejvíce se děti baví, když máme pro ně soutěže společně s jejich rodiči či příbuznými. Scházejí se sem děti z Chlumecka, Suchdolska a Třeboňska, neboť je to do Majdaleny skoro stejně daleko ze všech stran. Pořádající sbor dobrovolných hasičů Hamr má většinou sál předem vyzdobený z akce, kterou pořádá buď předem a nebo po dětském karnevalu a touto je Maškarní rej pro dospělé.

Za SDH Hamr Jan Pumpr, starosta