V České republice se s ním potýkáme již delší dobu.

Jelikož uplynulo pár let a situace se nijak nezlepšila, je kůrovec stále aktuální téma. Pokud by lesy byly nenávratně poničeny, naše krajina by změnila zcela svou podobu. To, že kůrovcová kalamita ničí lesy, ví každý, ale málokdo pro naši přírodu skutečně něco dělá. Proto by se každý z nás měl zamyslet nad otázkou: „Dělám alespoň něco pro záchranu lesů?“

Na území MAS Česká Kanada, v obci Jilem, chodím, (jakožto starosta) pravidelně les uklízet a čistit ve svém volném čase. Dobrovolníků je málo, takže obec nestíhá kalamitní stav řešit a jsem rád za každou pomoc.

Po dohodě s paní ředitelkou Světa Fantazie, z. ú. Bohuslavou Blaas Bérovou jsme v obci Jilem zorganizovali pilotní brigádu projektu Práce je radost – nová šance. Na pomoc s úklidem a čištěním lesa po těžbě dřeva přišli pomoci pracovníci ze Světa Fantazie z Jindřichova Hradce. Pracovní tým se skládal z asistentek a pracovníků s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem.

Pomocníci měli sraz časně ráno u autobusové zastávky v Jindřichově Hradci. Všichni zúčastnění přišli včas a mohlo se vyrazit. Autobusové spojení k nám je velmi komplikované a zdlouhavé. Z cílové zastávky u obce Jilem, musela skupinu na místo výkonu v lese dopravit autem moje asistentka. Další problém je v tom, že si autobusovou dopravou není možné vzít všechno potřebné náčiní. Naštěstí jsem byl připraven a nářadí pracovníkům zapůjčil.

Skupina se vrhla s nadšením do práce. Začali jsme společně s pracovníky a dalším dobrovolníkem obce Jilem sbírat odřezané větve a házeli je na hromady, které se poté spálily. Celé okolí jsme museli důkladně vyhrabat i od tlejícího jehličí a tím jsme připravili místo pro ujmutí nových stromečků. Při práci vládla přátelská atmosféra, společně jsme si povídali a práce nám rychle ubývala. Samozřejmě jsme nezapomínali na odpočinkové pauzy a pitný režim. V závěru dne jsme si opekli buřty, které jsem rozdal spolu s pochvalou za dobře odvedenou práci, a skupina Světa Fantazie vyrazila opět na autobusovou zastávku.

Za dva dny se udělalo tolik práce, kterou bych dělal s jedním dobrovolníkem čtrnáct dní. Proto jsem velice rád, že mi Svět Fantazie pomohl a těším se s nimi na další spolupráci. Jistě jsme se neviděli naposledy!

„Svět Fantazie má hlavní cíl výchovu a neformální vzdělání dětí a dospělých. V rámci projektu sociálního zaměstnávání občanů s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem se naši zaměstnanci cítí být velice užiteční a potřební při záchraně lesa. Pocit platnosti a užitečnosti dává rovněž prostor k osobnímu růstu a kladného vnímání sama sebe. To vše umožní, na základě vzájemné spolupráce s dalšími obcemi, hledat nové možnosti a příležitosti pro klienty, aby žili běžný a plnohodnotný život. A tak v záchraně lesů budeme určitě pokračovat, a kdo ví, možná se příště potkáme právě ve vaší obci,“ doplňuje Bohuslava Blaas Bérová.

Jaroslav Šlesinger