Holenský dvůr, kde se aktivita konala, byl ideálním místem pro konání projektu a majiteli děkujeme za spolupráci. Motivovat mladé lidi ke zdravému životnímu stylu je pro nás velká výzva. Připravili jsme si příklady několik osvědčených postupů, které fungují u nás v ICM Jindřichův Hradec z.s. a které jsme sdíleli s partnery projektu.

O jaké osvědčené postupy jde?

1. Vzorování: Mladí lidé často kopírují chování svých rodičů, starších sourozenců, učitelů, kamarádů. Snažíme se jim být dobrým vzorem, mohou se od nás inspirovat.

2. Zábava: Zdravý životní styl nemusí být nudný. Organizujeme aktivity, které jsou zábavné a zároveň zdravé: sportovní hry, outdoorové aktivity, malování nebo společné vaření zdravých jídel.

3. Vzdělávání: Mladí lidé potřebují pochopit, proč je zdravý životní styl důležitý. Nabízíme jim informace o výhodách zdravého stravování, pravidelného cvičení a dostatečného spánku. Využíváme knihy, články a dokumentární filmy o této problematice. Používáme aplikace v telefonech.

4. Podpora a povzbuzení: Mladí lidé potřebují podporu. Chválíme je za jejich úspěchy na cestě ke zdravějšímu životnímu stylu a povzbuzujeme je, když narazí na obtíže.

5. Zapojení do rozhodování: Dáváme mladým lidem možnost podílet se na rozhodnutích ohledně jejich zdravého životního stylu. Tím jim dáváte pocit kontroly a zodpovědnosti.

6. Sociální podpora: Podporujeme tvorbu sociálních vazeb s dalšími mladými lidmi, kteří mají zájem o zdravý životní styl. Skupiny, týmy nebo kluby zaměřené na sport, fitness nebo jiné zdravé aktivity pomáhají vytvořit pozitivní klima.

7. Realistické cíle: Pomáháme jim nastavit si realistické cíle a očekávání. Zbytečný tlak na dokonalost je demotivující.

8. Zdravé vaření a stravování: Učíme je, jak vařit zdravá jídla a jak si vybírat vyváženou stravu. Zajímavé recepty a společné vaření jsou skvělým způsobem, jak se o zdravém stravování dozvědět více.

9. Soutěže a výzvy: Organizujeme zdravé soutěže a výzvy, které je motivují. Například měsíční výzva na pohyb nebo soutěž v přípravě zdravých ovocných a zeleninových salátů

10. Osobní růst: Pomáháme jim objevovat své osobní motivace pro zdravý životní styl. Co je pro ně důležité? Zlepšení fyzické kondice, lepší výsledky ve škole, zvýšení sebevědomí? Je důležité mluvit s mladými lidmi o zdravém životním stylu otevřeně a empaticky a respektovat jejich rozhodnutí. Vždy brát v potaz to, že každý člověk je jedinečný a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého.

V následujících měsících letošního roku budeme organizovat ještě další 4 projekty Erasmus+, kterých se budou účastnit pracovníci s mládeží a mladí lidé z více jak 15 zemí. Uvítáme každého, kdo se chce našich vzdělávacích projektů účastnit, nebo se podílet na jejich organizaci. V případě zájmu nás kontaktujte na mail info@cmjh.cz.

Marcela Kubincová