Jméno české autorky žijící ve Velké Británii rezonovalo v Čechách hlavně v souvislosti s kapelou Coldplay, pro kterou navrhla křídla na obal jejich alba Ghost Stories. Spolupráce s Coldplay a dnes už proslulá „křídla“ obrátila k dílu Míly Fürstové pozornost v mezinárodním měřítku – se svou další grafikou se zařadila mezi nejvýznamnější současné umělce na prestižní výstavě v britské Royal Academy of Arts a její grafické listy a malby jsou zastoupeny v mnoha veřejných i soukromých sbírkách, včetně sbírky královny Alžběty II.

Míla Fürstová (*1975) je mezinárodně oceňovaná grafička a malířka. Narodila se v Pelhřimově, vyrůstala v Hradci Králové, ale dlouhodobě žije a tvoří ve Velké Británii. Vystudovala výtvarné umění, anglický jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a grafiku nejdříve na University of Gloucestershire a poté na Royal College of Art v Londýně. V Británii vyučovala na několika uměleckých školách, v letech 2003–2009 působila jako hostující umělkyně na Cheltenham Ladies‘ College, kde vedla ateliér leptu. Svá díla vytváří nejčastěji grafickou technikou leptu, který poté ručně koloruje. Pracuje ale také s kombinováním technik, vrstvením a prořezáváním papíru, tiskem na sklo i malbou. Její díla většinou vycházejí z vlastních prožitků, reflektují konkrétní období v životě nebo se odkazují k osobním i univerzálním narativům.

V posledních dvou letech se Míla Fürstová věnovala ryze českým námětům – v jejím ateliéru vznikly ručně kolorované lepty, které doprovodily nová vydání dvou kanonických literárních děl: Erbenovy Kytice (Odeon, 2020) a Babičky Boženy Němcové (Odeon, 2021). Celou autorčinou tvorbou prostupuje její osobitý umělecký rukopis – jemnost, niternost, snovost a smysl pro detail. A práce pro Kytici a Babičku nebyly v toto směru výjimkou – tytéž atributy propůjčila i ilustracím v obou knihách. Název výstavy Snové světy odkazuje k povaze autorčiných děl – k imaginativním světům, které ve svých pracích vytváří a do nichž nechává diváka nahlédnout. Originály těchto ilustrací, vytvořené ve Velké Británii, byly v Čechách k vidění zatím jen jednou, podruhé se představí právě v třeboňské Galerii 105.

O svém tvůrčím přístupu, o jiném pohledu na temnější témata Erbenových balad i o svém vztahu k Babičce prozradí Míla Fürstová více během vernisáže, která se – trochu netradičně –, neuskuteční před otevřením výstavy, ale až v jejím průběhu, a sice v pátek 22. července v 18 h. 

Vernisáž výstavy Míly Fürstové Snové světy: ilustrace z Kytice a Babičky bude 22. července v 18.00 v Galerii 105, Masarykovo náměstí 105, Třeboň.

Výstava potrvá od 18. června do 18. září 2022.

Otevírací doba výstavy: pátek 14 –17 h, sobota 10 –17 h a neděle 10 –14 h

Lucie Kukačková