Na téma energetiky v ekonomických, ekologických a sociálních souvislostech se studenty a studentkami diskutoval Ing. Matouš Bartoš z firmy BFS Industry.

Během přednášky například zaznělo, že ačkoliv se výběr energetických zdrojů zdá na první pohled bohatý, uspokojit rostoucí požadavky lidstva lze jen rozumným využíváním všech možností. „O poměru si pak rozhoduje každá země v návaznosti na přírodní, ekonomické a politické podmínky,“ uvedl během přednášky lektor Bartoš. Zásoby neobnovitelných zdrojů se vyčerpávají, výroba energie z fosilních paliv znamená emisní zátěž a zhoršování zemského klimatu. Využitelnost obnovitelných zdrojů je závislá na počasí, výroba ekologické jaderné energie klade vysoké nároky na bezpečnost. Hledají se možnosti úspor a především nová technologická řešení, například jak skladovat elektřinu ve velkém, nebo jak recyklovat vyhořelé jaderné palivo a eliminovat množství odpadu. Všechny tyto problémy jsou pro budoucí generace výzvou a pro mladé studenty se hledání vhodných alternativ může stát životním posláním.

Projekt Energie - budoucnost lidstva běží nepřetržitě již 22. rokem, lektoři besed jsou přední čeští odborníci na energetiku. Probírají se nejen ryze technické věci, ale také riziko blackoutu, výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů, právo všech lidí na energii a její vliv na životní úroveň a ekologickou stabilitu. Součástí jsou také praktické ukázky, například jak pomocí fotovoltaiky přeměnit špinavou energii na čistou zelenou, nebo měření radioaktivního záření.

Besedy jsou pro školy ZDARMA, objednávat je možné na: info@portaeduca.cz

Martina Drábková