Sbor dobrovolných hasičů Domanín srdečně zve na slavnostní žehnání hasičské zbrojnice. Při této příležitosti se uskuteční i žehnání hasičského automobilu a Sv. Floriána

Akce se uskuteční 9. září2023 ve 13 hodin před hasičskou zbrojnicí v Domaníně.

Program:

13.00 Zahájení, přivítání hostů
13.30 Žehnání
14.00 Umístění Sv. Floriána na hasičskou zbrojnici
14.30 Volná zábava - k tanci a poslechu hrají Kameňáci

Irena Hantová