Často tuto sobotu měla jednotka i výjezd k nahlášeným událostem spojeným se sněhovou kalamitou. Přes všechny tyto aktivity se podařilo zároveň připravit na neděli celý program počínající mikulášskou besídkou s nadílkou v obecní restauraci pokračující rozsvícením vánočního stromu a odhalením betlému ze sena s více než 20 postavami a čertovským sklepním peklem, které tento slavnostní den zakončilo.

Všech těchto kulturních počinů se zúčastnilo slušné množství návštěvníků. Celou kulturní událost moderoval sám starosta obce Tomáš Panenka. Děti přednášely pro mikulášskou družinu básně či zazpívaly písničku a sv. Mikuláš je odměnil nadílkou. Po malé diskotéce se děti přesunuly před obecní restauraci, kde započal samotný doprovodný program k rozsvícení vánočního stromu nabídkou vánočního pečiva a typických vánočních nápojů zdarma pro všechny zúčastněné.

Další část programu zajistil pěvecký soubor při základní škole v Chlumu u Třeboně Čtyřlístek, který je naladil do vánoční atmosféry známými vánočními písněmi. Při znění sloky písně "Tři, dva, jedna, teď se rozsvítil vánoční strom společně s betlémem ze sena v jeho sousedství. Tuto část programu zakončil krásný ohňostroj, který odpálili samotní pekelníci a po té se již děti v doprovodu rodičů přemístily do sklepního pekla v obecní restauraci.

Tam na děti čekaly mnohé úkoly až po převážení na pekelné váze a tím, že tyto úkoly zvládly, již peklo nad nimi ztratilo svou moc a mohly se tak vrátit do náruče svých rodičů.

Starosta obce nakonec pozval návštěvníky na 13. prosince k vánočnímu stromu, kde se místní pěvecký sbor vzniklý speciálně pro tento den zapojí od 18 hodin do celonárodní akce Česko zpívá koledy a 30. prosince skupina SDH Hamr sehraje představení Sněhurka a 7 trpaslíků.

Jan Pumpr, starosta SDH