Kupy přírodního materiálu jsou vítaným útočištěm řady živočichů - jedná se o úplný interhotel zvířecí říše. V hloubi se ukrývají kromě spousty bezobratlých často rovněž užovky, ještěrky, myšice či právě nyní se probouzející ježci. Útočiště tu později v sezóně nacházejí i někteří ptáci. „Už samotná likvidace takových hromad přináší jejich obyvatelům řadu úskalí, nejhorší variantou je ale situace, kdy lidé větve či listí zapálí přímo na místě, kde po dlouhé měsíce ležely. V takovém případě pak zvířata nemají mnoho šancí na přežití, často vůbec nestihnou zareagovat a na místě uhoří. Naprosto zbytečně pak řešíme ohořelé ježky a později v průběhu roku i osiřelá ježčí mláďata ze zničených pelechů,“ vysvětluje ošetřovatelka. „Když už kupu nemůžeme na místě zachovat, je důležité mít vždy na paměti, že to co je pro nás zahradním odpadem, může být pro jiného tvora domovem. Věnujme proto jejímu šetrnému rozebrání trochu času. Vyplatí se to!“ nabádá na závěr. Nejlepším řešením je vyhradit si v zahradě místo, kde větve a podobný materiál můžeme skladovat dlouhodobě. Naše zahrada se tak stane domovem mnoha milých tvorů, kteří jsou mnohdy i cennými pomocníky například při likvidaci nadpočetných šneků, slimáků či hmyzu.

V případě nálezu živočicha, u nějž zvažujete svou pomoc, se můžete předem poradit s pracovníky Třeboňské záchranné stanice na čísle +420 384 722 088 (automatické přesměrování na mobil). Kontakty na ostatní stanice pro handicapované živočichy, které působí na jiných místech ČR, naleznete na www.zvirevnouzi.cz. Stanici v Třeboni lze celoročně navštívit a seznámit se blíže s jejími stálými obyvateli. Více informací naleznete na webu https://vydry.org.

Olga Růžičková