Aktivity probíhají v jindřichohradeckých domech s pečovatelskou službou a jsou přístupné jejich obyvatelům i seniorům, kteří bydlí v okolí. Do nabídky aktivit patří různé přednášky, výtvarné aktivity, trénink paměti, hudební a taneční vystoupení, kondiční cvičení na míčích. Oblíbená jsou karetní odpoledne a společné zpívání.

Od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 bylo uskutečněno 1095 kontaktů v rámci 243 aktivit. V uvedeném období byla činnost Centra Aktivní senior podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 120 000,- Kč, z celkového předpokládaného rozpočtu ve výši 445 796,- Kč.

Skupinových aktivit se účastní senioři s různými obtížemi se zrakem, sluchem, pohybovým aparátem, jemnou motorikou, ale i psychickými obtížemi. Je-li to třeba, věnují se pracovníci centra seniorům i individuálně, pokud si potřebují promluvit o svých trápeních nebo radostech.

Ředitelka spolku Tamara Křivánková zdůrazňuje: „Myslím, že našim klientům (ale i nám) zpříjemňujeme a zpestřujeme život. Průměrný věk účastníků aktivit je 82 let. Většinu aktivit připravujeme pro menší skupiny seniorů, abychom měli prostor pro individuální přístup.“

V září proběhla přednáška Kosmetika a líčení pro seniorky. Přítomno bylo 9 seniorek. Diskutovalo se o líčení, líčilo se, trochu se mluvilo i o trápeních, hodně se smálo. Kdo se nelíčil, vyprávěl ostatním vtipy… Při loučení jedna seniorka zhodnotila strávený čas slovy: „Ty tři hodiny mi moc pomohly, když jsem sem přišla, byla jsem bez energie, vyčerpaná péčí o nemocného manžela. Prima parta ženských, skvělá lektorka, po dlouhé době jsem se ze srdce zasmála.“ Ředitelka spolku k tomu dodává: „Podobné ohlasy jsou pro náš tým pohlazením po duši a povzbuzením do další práce. Budeme rádi, pokud budeme moct nabídnout bezplatnou účast na našich aktivitách dalším jindřichohradeckým seniorům.“

Tamara Křivánková