V neděli 5. ledna se v naší obci Doňov uskutečnila již tradiční tříkrálová sbírka, při které koledníci vybrali od místních občanů a přátel naší obce částku 27 300 korun. Za bude předána tělesně postižené Barče Sedláčkové z Českých Budějovic.

Karel Lepša