Jindřichohradecký symfonický orchestr uspořádal v neděli 10. 4. v kapli Máří Magdalény Jarní koncert. Na programu byly skladby Vivaldiho, Mozarta, Bacha a dalších skladatelů. Jako sólistky se představily violoncellistka Anna Petrů a houslistky Nelly Helclová a Eva Šibřinová. MUDr. Vít Lorenc, ředitel Nemocnice Jindřichův Hradec, v závěru koncertu převzal od dirigenta Tomáše Petrů šek na 28 962Kč. Výtěžek bude použit na podporu ubytovny pro ukrajinské uprchlíky zřízené Nemocnicí.

Ludmila Plachá