Zavzpomínejte na masopusty na Jindřichohradecku.Zavzpomínejte na masopusty na Jindřichohradecku.Zdroj: Deník/ Redakce„Za dobu, co jsem rychtářem, nepamatuji se, že by se někdy tato akce neuskutečnila. Loni se to však vzhledem k epidemiologické situaci stalo a masopust se nekonal. Jsem vděčný, že se v roce 2022 vrátil,“ raduje se Josef Šprincl, rychtář jindřichohradeckých Baráčníků.

Dříve se masopust držel tři dny, ovšem jen na vesnicích. S přípravami se začínalo na tučný čtvrtek. Hlavní zábava začínala o masopustní neděli. Po celý den koledníci chodili dům od domu. Všude je čekalo pohoštění od hospodyně, dobrý truňk od hospodáře. Přesto, že to byl velmi náročný den, tak se večer v hospodě tančilo stále ještě v maskách. Zábava tím nekončila, tančilo se ještě v pondělí a vyvrcholení bylo v úterý. Nejčastěji se dnes masopust koná pouze jeden den. Symboly jako zabijačky a koblihy zůstaly. A cože značí slovo koblih? Právě masopust!

Masky dřív byly jiné. Nesměl chybět medvěd, kominík s žebříkem, žid s pytlem, bába s nůší, klibna čili kobyla. Další významnou maskou byl sám Masopust. Některé z masek se dochovaly dodnes. „U nás v Jindřichově Hradci máme v průvodu tradičně vedle rychtáře ještě drába či ponocného. Dále sem patří bíle a černě oděná nevěsta, dva funebráci nesoucí basu,“ říká Josef Šprincl.

Letos bylo v Hradci masek méně. Bylo znát, že se k nám v podstatě nepřidaly ty z řad veřejnosti, chyběly i přespolní, které dříve k vajglu zavítaly. Tak to vlastně zůstalo na baráčnících, divadelnímu souboru Jablonský a jako každoročně přivedl místostarosta Radim Staněk veslaře. Přijeli se podívat i baráčníci ze Soběslavi, ti z Lomnice se aktivně zapojili v průvodu i při scénce.

Průvod byl připraven, tak mohl vyvolávač Vlasta Hanuš přivítat všechny baráčníky místní i přespolní, členy divadelního spolku Jablonský, kapelu Ukrutanka, četníky z Klubu vojenské historie 29. pěšího pluku J. J. Švece, kteří šli vpředu před průvodem a zajišťovali pořádek a bezpečí všech masek.

Od baráčnické rychty šel průvod ke Střelnici, kde bylo krátké zastavení. Lomničtí baráčníci zopakovali rituál, kterým překvapili Hradec v roce 2020. Švandymistrová tetička Kalianková představující „Masopusta“ přivedla sebou i koledníky. Přečetla žádost stvrzenou pečetí a požádala rychtáře o povolení k zařazení do průvodu. „Přicházíme k vám s poníženou žádostí, dovolte nám užít s vámi masopustní radosti. Budeme se chovat vzorně, to vám rádi slíbíme. Až svolení vaše nám tváře rozzáří, poděkujeme vám uctivě my, koledníci z Lužnice. Bude-li od vás kladný souhlas, budete se muset pěkně zouvat a palcem u nohy vše ztvrditi,“ řekla mimo jiné Otiskem palce pravé nohy na připravený glejt rychtář povolení ztvrdil. Kdo chtěl, tak si s Ukrutankou zazpíval, některé masky si i zatančily.

Panskou ulicí se všichni přemístili na náměstí k pódiu. Rychtář požádal pana starostu o povolení masopustního reje. Poté si s rychtářem připili na zdraví masopustu a již mohl nastoupit soused Komínek, aby se rozloučil s Bakhusem Masopustem, kterému již skončily radovánky. Poté byla basa uvedena do klidu. Letos bylo pódium poměrně menší, tím pádem

se pochování basy i soutěž v pojídání jitrnic muselo konat pod pódiem, čímž někteří přítomní diváci nic neviděli.

Pan Čapek, mistr cechu řeznického, porcoval jako každý rok pašíka, aby byla prasečí hlava k dispozici pro vítěze soutěže v pojídání jitrnic a pití piva, rovněž podívaná pro přítomné diváky. Ukrutanka začala hrát, starosta tentokrát nevyzval k tanci nikoho z masek, tak to zůstalo vlastně na nich.

Do soutěže v pojídání jitrnic a pití piva se letos přihlásil stejný počet jako každý rok - to znamená čtyři odvážní. Hudba hrála, zpívalo se, tančilo a na řadu přišlo všemi očekávané občerstvení. Jako vždy jitrnice, jelítka, škvarky, tlačenka, uzené maso, k tomu chléb a okurky.

„Počasí nám přálo, lidí se sešlo hodně, masek proti minulým rokům méně. Sluší se poděkovat Městskému úřadu za finanční zajištění, stejně tak všem místním i přespolním účinkujícím a maskám, bez kterých by to nešlo,“ chválí rychtář Josef Šprincl. „Komu se mezi námi líbilo, má možnost přijít na vynášení smrtky. Bude se konat na smrtnou neděli 3. dubna od dvou odpoledne. Těšíme se na vás,“ uzavírá rychtář.

Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy