Poslední vítání nově narozených dětí před tímto dubnovým termínem se uskutečnilo 5. listopadu loňského roku. Poté konání tradičního obřadu přerušila proticovidová opatření a nepříznivá epidemická situace. Na přivítání čekalo 75 dětí narozených ještě v roce 2021 a 14 dětí narozených letos. Vítání probíhá v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií. Děti od města dostávají finanční hotovost v podobě dárkového šeku v hodnotě 1000 Kč, knihu, hračku, polštářek a maminka květinu.

Eliška Čermáková