Starosta města Stanislav Mrvka ocenil křišťálovou růží významné osobnosti, které se za svou celoživotní práci nebo se svými mimořádnými činy zasloužily o rozvoj Jindřichova Hradce a to v pěti kategoriích – věda a vzdělávání, kultura a zájmová činnost, sport, podnikání a sociální služby.

Slavnostní večer se uskutečnil v pátek 25. října v divadelním sále Kulturního domu Střelnice. V rámci slavnostního večera jsme vyslechli koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru pod vedením Felixe Slováčka mladšího. Pro zajímavost, v tomto orchestru dlouhodobě hraje i náš místorychtář soused Komínek.

Všechny nás moc potěšilo, že mezi pěti oceněnými byla i naše tetička Jiřina Novotná z Obce baráčníků „Kunifer“. Ocenění tetička převzala za dlouholetou a obětavou práci pro veřejnost, hlavně pak za to, že zapojuje seniory do nejrůznějších činností a aktivit.

A to hlavně v Jindřichohradeckém sdružení sociálních aktivit, kdy připravuje zájezdy po pamětihodnostech a různých zajímavých a významných místech. Výbor sdružení také Jiřinu Novotnou za její práci nominoval. Kromě těchto činností i přednáší např. na schůzích Českého zahrádkářského svazu, stejně tak i v MESADĚ, která působí v Domě s pečovatelskou službou.

Je obdivuhodné, co oceněná Jiřina Novotná všechno stihne ve svém věku. I mnozí padesátníci se musí před ní sklonit. Jsme na ni právem hrdi a přejeme tetičce, ať jí to ještě dlouho vydrží a i nadále nás vzdělává.

Dáňa Šprinclová, syndička OB J. Hradec