Dne 30. června roku 1885 napsal volfířovský farář Josef Vašák žádost adresovanou Biskupské konsistiři v Brně, ve které uvádí, že „paní baronka Gabriela z Dalbergu dala v obci Řečici podle cesty sešlou sochu sv. Jana Nepomuckého novou kamennou soškou nahraditi a žádala, aby tato některou neděli církevně posvěcena byla.“

Tato žádost mimo jiné dokládá, že na hrázi Višťanského rybníka v Řečici u Dačic stála socha sv. Jana Nepomuckého pravděpodobně už dlouhou dobu před rokem 1885.

Socha sv. Jana, posvěcená v roce 1885, stála na svém místě po dlouhá desetiletí, ve dvacátém století přečkala obě světové války, bohužel v padesátých letech byla zřejmě vandalsky zničena a na dlouhá desetiletí z ní zbyl pouze kamenný podstavec.

V 80. letech byl na tento podstavec provizorně umístěn starší litinový kříž.

I tento kříž byl zhruba před patnácti lety vandalsky poškozen. Hlavice kamenného podstavce, na níž byl připevněn, byla odtržena a bylo nutné ji i s křížem sejmout dolů.

Uplynula ještě řada dalších let, než byla socha sv. Jana na hrázi obnovena. Jako vhodná příležitost k jejímu odhalení se nabízelo v roce 2021 výročí tří set let od blahořečení Jana Nepomuckého, bohužel koronavirus zdržel i mnoho jiných plánů.

Autorem nové sochy sv. Jana je akademický sochař MgA. Tomáš Tichý. Socha byla slavnostně odhalena a požehnána v sobotu 27. srpna 2022 za účasti místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jana Bartoška a starosty obce Volfířov Ing. Ladislava Bartuška. Obřad žehnání sochy provedl P. Marian Masařík, O. Carm. z Kostelního Vydří. O hudební doprovod se postaral telčský pěvecký sbor Santini.

Velký dík patří všem dárcům, kteří na novou sochu sv. Jana Nepomuckého přispěli finančně, ať už jmenovitě zaslali částku na transparentní účet sbírky nebo anonymně přispěli do kasičky, která byla od jara umístěna v řečické kapli.

Mgr. Bohumil Havlík