Mariánské poutní místo se nachází pod vrchem Lomec (552 m) s kostelem Panny Marie -  neobvyklá centrální barokní stavba s velmi cenným a neobvykle řešeným inventářem.
Je zde oltář, který je napodobeninou Berniniho barokního oltáře v chrámu sv. Petra ve Vatikánu. Okolo kostela  jsou mohutné  stoleté lípy a lesem ke hřbitovu vede Křížová cesta z roku 2005, s kresbami Ivy Vavruškové z Chelčic a Kláry Kavanové Muškové, která je graficky ztvárnila. Vznikla jako vzpomínka na pátera Františka Hobizala. Je to sváteční zážitek a doporučuji navštívit.

Marie Kadlecová