O prázdninách tento objekt, kde aktuálně sídlí 1. a 2. třída naší základní školy, dostal nový kabát. Vyměněna byla okna, dveře, zateplen plášť budovy… Kromě estetických parametrů tento tolik potřebný zásah přinese energetickou úsporu a obecně již teď zlepšil klima ve třídách.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií díky MAS Třeboňsko, o.p.s. a Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Třeboňsko. Kromě dotačně podpořených úprav se městys rozhodl o prázdninách rekonstruovat střechu, jejíž stav se od doby zpracování projektu stavebních úprav také zhoršil. Malá škola, 1. a 2. třídy, je nyní posledním objektem v areálu školy a domu dětí, kde byl rekonstruovaný plášť budovy.

close Malá školní budova Základní školy v Chlumu u Třeboně v novém. info Zdroj: Poskytla Jitka Bednářová zoom_in Malá školní budova Základní školy v Chlumu u Třeboně v novém.

V hlavní budově se v době prázdnin mimo jiné rekonstruoval kabinet výchovné poradkyně na modernější Školské poradenské pracoviště, které bude využíváno nejen výchovnou poradkyní, ale i metodiky prevence a speciální pedagožkou. Předcházela mu přestavba kabinetu na tzv. uvolňovací místnost, která dnes slouží jako místo pro individuální schůzky a konzultace učitelů, učitelů se žáky nebo rodiči, zároveň jako místo pro online školení pedagogů a malá knihovna.

Jitka Bednářová