Ve třídách si návštěvníci mohli prohlédnout výstavy prací žáků, učebnic, pomůcek, fotografií. Mohli vidět také například 3D tiskárny v provozu, vyzkoušet si mikroskopování, viděli i fyzikální pokusy. Ve dvou výtvarných dílnách si mohli vyrobit zajímané výtvarné výrobky. Vyzkoušeli si i výukové programy. V tělocvičně shlédli vystoupení žáků hudební školy Harmonie sv. archanděla Michaela, vystoupení děvčat z kroužku aerobiku a na závěr divadelní představení dramatického kroužku Antarktida.

Škola byla celé odpoledne plná návštěvníků z řad rodičů, bývalých žáků, občanů Kunžaku a přišli i bývalí pracovníci školy.

Eva Krafková, ředitelka školy