Tento starobylý symbol zimního období občané pod vedením starosty obce Hamr Tomáše Panenky vhodili z mostu do vod potoka, aby tak byla ukončena vláda zimy a otevřelo se jarní období plné nového života v této vsi poblíž Chlumu u Třeboně.

Děti pak naházely do potoka malé Morany, které si předem vyrobily doma a na cestu jí přednesly krátké básně a jedno z dětí zazpívalo píseň "Holka modrooká, nesedávej u potoka". Ještě chvíli se účastníci průvodu dívali za mizící Moranou v plynoucí vodě a pak se v přátelské náladě, plni očekávání vlídnějšího počasí s příchodem vlády jara rozešli do svých domovů.

Jan Pumpr, starosta SDH Hamr