V sále kulturního domu pak následoval projev starosty Jaroslava Šlesingera, krátká historie jednotlivých domů a rodů v obci, předání dárku nejstaršímu, téměř devadesátiletému rodákovi panu Oldřichovi Bendovi,dále video prezentace obce, vystoupení nejmenších dětí, občerstvení a volná zábava s hudbou. Z krásně připravené akce se asi stovka rodáků rozcházela v pozdních večerních hodinách.

Marie Adamcová