V letošním roce se rozhodlo zrestaurovat žulový sokl a litinový kříž ve Vescích, a to za pomoci restaurátora Zdeňka Kováříka.

Opravený kříž ve Vescích.

Restaurátorské práce byly podpořeny dotačním programem Jihočeského kraje Kulturní dědictví – drobná sakrální architektura. Výše příspěvku činila 40 000 Kč.

Petra Andělová