Lomnický soubor Javor se účastnil slavností pořádaných na počest 100. výročí HTG Dieseen am Ammersee s. Georgen. Setkání se mělo konat v roce 2020, ale ze zřejmých důvodů se nemohlo uskutečnit. Slavnosti začaly už ve středu 27. července, ale lomničtí se účastnili, až pátečního programu. Po celý víkend se hrálo, tancovalo a slavilo. Ve volném čase jsme si zahráli minigolf, projeli se na šlapadlech po jezeře a prošli si město. V neděli jsme měli příležitost představit se bavorskému ministerskému předsedovi Dr. Markusi Söderovi, MdL.

Marcela Božovská