Statistika nuda je, má však cenné údaje aneb postav obchvat, ať to stojí, co to stojí

Nová Bystřice je městečko kilometr od rakouských hranic. Vyniká zejména zachovalou a okouzlující okolní krajinou, jako stvořenou k turistickému a rekreačnímu využití.

V poslední době se k životu opět probouzí záměr, vybudovat silniční obchvat okrajovou částí tohoto idylického městečka. Investorem a garantem celé akce je Jihočeský kraj. Důvodem má být odvedení tranzitní dopravy z centra města.

Studie proveditelnosti východního obchvatu Nové Bystřice byla zadána Jihočeským krajem, za vedení Mgr. Jiřího Zimoly, v roce 2012. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení. Ani v jedné z uvedených dokumentací však není potřeba výstavby obchvatu nijak zvlášť zdůvodněna a obhájena, vždy se konstatuje, že má odvést tranzitní dopravu a hotovo. Chybí rozbor a úvaha, zda plánovaná stavba může vůbec tento účel naplnit.

Projektant stavby, firma Pontext, prezentovala v lednu 2024 projekt poprvé občanům v Nové Bystřici. Lidé byli překvapeni brutálně mohutnou stavbou v krajině, s osmimetrovými násypy, šestimetrovými zářezy a dvěma dlouhými betonovými, deset a osmnáct metrů vysokými mosty: A vůbec celkovým odříznutím města od okolní krajiny. Projektant vyčíslil cenu stavby na 714 mil. Kč bez DPH.

Dům určený k demolici.Dům určený k demolici.Zdroj: Jitka Růžičková

Z projektové dokumentace a slov nezávislého odborníka na dopravu vyplývá, že obchvat odvede z centra města něco mezi čtvrtinou a třetinou celkové těžké dopravy, efektivita navrhovaného obchvatu je tedy až překvapivě malá. Většina projíždějících osobních aut je místních, ty obchvat využívat nebudou. Slibované rajské ticho na náměstí tedy po výstavbě obchvatu nenastane! Kdyby teď projelo náměstím jedno těžké vozidlo za pět minut, s obchvatem by to bylo jednou za sedm minut.

Vizualizace na stránkách města neodpovídá realitě.Vizualizace na stránkách města neodpovídá realitě.Zdroj: vizualizace

Vizualizace na stránkách města neodpovídá realitě. Ve skutečnosti zobrazený most probíhá zastavěnou částí města, kde jsou domky se zahrádkami, cestičky vedoucí do okolí a malý rybníček, u něhož každoročně začíná pro zdejší děti pohádkový les. Z obrázku také není patrné odříznutí okolních luk a pastvin od samotné obce, což by se týkalo i druhého, téměř 2x tak vysokého a ještě delšího mostu nad Dračicí a úzkokolejkou.

Silnice dále pokračuje na hraniční přechod do Rakouska. Rakouské obce však už reálně plánují těžkou nákladní dopravu spíše omezovat, takže je docela dobře možné, že kamiony do Rakouska prostě neprojedou.

Stavba obchvatu je tedy riziková, drahá a neefektivní, co se týká naplnění žádoucích cílů.

A přitom všem ke svému údivu zjistíte, že jiná řešení se ani nehledala, ale že existují! A mohou pomoci lidem, kteří jsou těžkou dopravou dotčeni nejvíc. A mohou zároveň pomoci nám všem.

Takže neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí! Ale myslet už musíme sami.

Jitka Růžičková, Nová Bystřice