Smyslem Hraničního festivalu je překonávání hranic, a symbolicky je právě tento festival na hranicích.

Letos, při X. ročníku, jsme opět překonávali hranice minulosti i současnosti.

Slavnostní osvětlení parku zdůraznilo zážitek účastníků akce hranice mezi dnem a nocí, krásné počasí a barvy podzimu tento zážitek umocnily. Nostalgická hudební produkce pana Rostislava Všetečky na flašinet podtrhla atmosféru akce "Světlo pro stromy". 

Akce se zúčastnilo 80 návštěvníků parku. Návštěvníkům parku se líbil, jak osvětlený park, tak je zaujali i dva flašinety, které si mohli v parku blíže prohlédnout. Pan flašinetář ochotně odpovídal na otázky, a tak jsme opět překročili další hranici. Hranici zájmu o hudební stroje, které nám připomínají doby, kdy ještě v Maříži byl zámek, kdy se lidé zahřívali na ulicích kaštany v kornoutu… Ano tyto doby jsou pryč, ale přesto v parku na nás dýchá historie. Nejcennějšími stromy v parku jsou přibližně 300 let staré duby, asi 300 metrů  dlouhá modřínová alej a právě vztah  členů spolku Mařížský park a jejich přátel  k tomuto místu a krajině Slavonicka nás vede k pořádání tohoto festivalu. Komunikace mezi návštěvníky parku a obyvateli Maříže a Slavonic o současném životě je jednou s důležitou součástí kulturní akce v parku, která má již více jak 10letou historii. U malého občerstvení se nám společně dobře povídalo, o tom jak je zde krásně, a jak je proto důležité chránit stromy, vysazovat nové a zajímat se o zeleň ve Slavonicích i v krajině, která ji obklopuje. 

Je samozřejmé, že jedním s témat, o kterých  se mluvilo, bylo letošní masivní kácení ve Slavonicích, a také téma sázení stromků v krajině, tak aby se zachovávaly a obnovovaly zelené ostrůvky, které potřebuje krajiny, příroda i my. Po svátku přichází práce a tak jsme vysadili několik stromků tam, kde by měly být, tam kde patří, do ekopásu podél původní polní cesty do Maříže. Ještě v roce 2012 kdy se Olga Žampová rozhodla vysadit znovu ekopás podél cesty, zde tato cesta byla zřetelná. Dnes je pečlivě rozorána a mladé stromky asi někomu překáží, ale tento pozemek je státu, a tak jako občané musíme upozornit odpovědné osoby. Prostě je normální stromy chrání!!!

Martina Havlíčková