O to více byli obyvatelé této obce s více než třemi sty trvale v ní žijících překvapeni v sobotu, když se před hasičskou klubovnou v den svého skutečného svátku objevil sedící na svém pověstném koni. Vedle něho se též usadily husy, které se také dozajista tuto událost snažily prozradit tak jako před dávnými lety.

Za SDH Hamr, Jan Pumpr