Nejprve vystoupily děti ze 3. mateřské školy. Učitelky Koubová a Cimrhanzlová s malými vločkami připravily pásmo písniček, básniček a nakonec zatančily při skladbě Zima, zima je.

Následovalo vystoupení hostů. Senátor Štěch popřál klidný advent, zdraví do nového roku. Vzpomněl odchodu Karla Gotta a při tom řekl: „Važme si lidí, kteří přináší radost. Udržujte tradice v rodinách a předávejte je dalším generacím. Hezké svátky všem a buďte šťastni ve svých rodinách.“ Starosta Mrvka mimo jiné řekl: „Je to zde nádherné při vystoupení dětí, to bychom si měli vzájemně dopřát. Vedení města se snažilo vám vytvořit krásnou vánoční atmosféru ve vyzdobených ulicích a na náměstích. Přeji vám, aby jste si ji přenesli do svých domovů a abyste si vánoce hezky užili.

Následovalo vystoupení dětského sboru 1. ZŠ Nova Domus. V úžasných kostýmech 15 dětí předvedlo scénku o narození Ježíše, prokládanou zpěvy a popisem děje. Nejprve rozkaz krále Herolda o sčítání lidu, kdy Marie s Josefem hledali přístřeší v Betlémě. Nakonec se museli spokojit s chlévem, kde se narodil Ježíš. „Nesem vám noviny“ zpívali pastýřové, když zvěstovali lidu, že se narodil mesiáš, vykupitel. „My tři králové jdeme k vám“ zpívali a předali dary Ježíškovi. Na závěr učitelka Písařová popřála všem příjemné svátky, při kterých si máme vzpomenout na příběh o betlémské hvězdě. Vystoupení to bylo pečlivě připravené a zanechalo to v nás úžasný a nezapomenutelný dojem.

Příjemné předvánoční odpoledne v sále na Střelnici.Zdroj: Archiv Dáni Šprinclové

Vladimír Bartoš s 11 malými hudebníky ze 2. ZŠ uvedli pásmo 8 nejznámějších vánočních písní, a to: Štědrý večer nastal, Na vánoce dlouhé noce, Nesem vám noviny, Veselé vánoční hody, Slyšte, slyšte pastuškové, Jak jsi krásné Jezulátko, Pásli ovce valaši, Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Rozloučili se s námi písní „Rolničky, rolničky“. Mnozí diváci si s nimi zazpívali.

Jarošovskou krojovou družinu zná téměř každý. S tak velkým počtem účinkujících jsme ji viděli poprvé. Parket se zcela zaplnil 22 malými dětmi spolu s ještě početnější skupinou dospělých. Vedoucí Maruška Šlechtová vytvořila s celým kolektivem krásné půlhodinové vánoční pásmo. Hezké bylo čertovské vystoupení těch nejmenších. Vlasta Nejedlá vyprávěla dětem, jaké to bylo dříve, jak se vánoce slavily, vyráběly betlémy. Během programu mezi námi chodily bíle zahalené Lucie a rozdávaly jablíčka a oříšky z ošatky.

Předsedkyně sdružení Zdeňka Hanzalová obdarovala všechny vedoucí kytičkou a účinkující drobnými sladkostmi. U vstupu jsme dostali přáníčka a malé občerstvení.

Všichni účinkující přispěli k pohodě a dobré náladě přítomných. Patří jim velké poděkování za hezké odpoledne.

Dáňa Šprinclová