Krásnou ranní procházku si mohou užít obyvatelé nebo turisté v Lutové na Třeboňsku, která patří k městysu Chlum u Třeboně, pokud se vydají po bývalé křížové cestě od původně gotického kostela Všech svatých ke zřícenině poutního kostela Narození Panny Marie. Ta je v jarních měsících  doslova obsypána nejrůznějšími druhy kvetoucích rostlin. Navíc trasa mezi kostely vede z velké části polní cestou podél aleje ovocných stromů. Pozůstatky kamenné křížové cesty byly přemístěny do zdejšího hřbitova, který je udržovaný a zajímavosti mu dodávají i trsy jmelí na zdejších stromech.

Monika Šavlová