Velmi dobře a profesionálně se organizace této akce zhostilo „Markétské trio dam“, kterému, a též i mnohým dalším, patří ohromný dík. Zúčastnilo se více než 60 lidí zblízka i zdaleka – nejstarší účastnici, paní Klotildě Maslákové, bylo nedávno 92 let a nejmladšímu 3 roky. Je velmi hezké, že zastoupení mladší generace bylo poměrně silné, že i nová generace se vrací ke svým kořenům.

Akce se velice zdařila a budeme velmi rádi, když podobná setkání budou častěji.

Petr Bouška