Růžena Weberová se narodila 14. 6. 1921 jako nejmladší z pěti dětí (sourozenci Karel, František, Rudolf, Karla).

Navštěvovala Základní školu v Halámkách a druhý stupeň ve Dvorech nad Lužnicí. Poté se vyučila jako švadlena u soukromníka pana Holého v Suchdole nad Lužnicí. 

Za okupace byla nuceně nasazena na Rapšachu jako švadlena. Po narození synů Josefa, Miroslava a Milana zůastala jako žena v domácnosti. Jejím manželem byl Alois Ploc. 

Dva roky pracovala v JZD a dva roky poté ve Státních statcích. V roce 1958 nastoupila ke Správě a údržbě silnic, kde pracovala až do důchodového věku. 

V roce 1998 oslavili s manželem Aloisem zlatou svatbu. 

Mezi lety 2016 až 2021 bydlela v Domově seniorů v Dobré Vodě, v současnosti v Domově seniorů České Velenice. 

V současnosti má 7 vnoučat a 10 pravnoučat. 

Zaliby, koníčky: 

- členka Baráčníků

- 12 let v zastupitelstvu obce Halámky

- členka Svazu zahrádkářů Dvory nad Lužnicí

- vyšívání, šití, pletení, háčkování

- zahrada, zavařování

- les, sběr lesních plodů

- chov domácích zvířat

- tvorba věnců

Jan Prokeš