Účastníky pobytu byly zejména zasloužilí a dlouholetí členové tohoto spolku, ve věku od 65 do 84 let. Díky bývalé ředitelce Českého červeného kříže, paní Zdence Hanzalové, prožili krásný pobyt plný zajímavých činností a přednášek.

Součástí pobytu seniorů byla mimo jiné i beseda s Jindřichohradeckou tiskovou mluvčí a preventistkou policie a krajským koordinátorem Besipu, panem Václavem Kovářem. Tisková mluvčí a preventistka PČR, Územního odboru J. Hradec, pohovořila o bezpečnostní situaci, o vývoji kriminality na Jindřichohradecku i o dopravní nehodovosti cyklistů, jakožto účastníků silničního provozu, ale i viníků dopravních nehod. Zdůraznila, že právě senioři se stávají čím dál tím více terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Policistka seniorkám doporučila:

* jak se chránit před okradením

* jak předcházet riziku přepadení

* jak se vyhnout podvodu

* jak se chovat v silničním provozu

* jak se chovat při styku s podomními prodejci nebo s neznámými volajícími

Seniorky se aktivně zapojily do přednášky a rovněž pohovořily o svých zkušenostech a setkáních s „ nečestnými“ spoluobčany. Kladly zajímavé dotazy a bylo vidět, že je přítomnost ženy v policejní uniformě skutečně těší.

Krajský koordinátor Besipu, pan Václav Kovář navázal na přednášku tiskové mluvčí a preventistky PČR a podrobně pohovořil o tom, jak se mají starší spoluobčané správně chovat v silničním provozu. Zmínil problematiku elektrokol i koloběžek a odpovídal na dotazy, které vzešly z opravdu zajímavé přednášky.

V závěru besedy společně rozdali účastnicím rekondičního pobytu drobné upomínkové předměty s logem BESIPu či samolepky a pexesa od PČR. Jelikož se beseda členkám Jindřichohradeckého sdružení sociálních aktivit velmi líbila, přislíbil krajský koordinátor Besipu, pan Václav Kovář i tisková mluvčí Policie ČR, že se společně za seniory v příštím roce již tradičně opět vypraví.

 por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová