Tato soutěž se koná v různých městech a v Českých Budějovicích pak bývá krajské kolo. U nás v Jindřichově Hradci se předchozí kola vydařila stejně, jako to velikonoční.

Sportovní ligu seniorů pořádá Česká unie sportu. Záštitu převzala náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová. Stejně tak starosta města Jindřichův Hradec Michal Kozár, který se zúčastnil slavnostního zahájení. Popřál nám hezké zážitky a sportovní výkony.

Poprvé mezi nás přijela Alena Nohavová, předsedkyně Krajské rady seniorů. Pozdravila všechny, popřála úspěch a sama se zapojila též do soutěže. Je chvályhodné, že si sama vyzkoušela to, co my musíme všechno plnit. Jedná se o pět disciplín, a to hod basketbalovým míčem na koš, hod šipkami, hod kroužků na kužel, člunkový běh s míčkem, střelba na branku florbalovou holí.

Může se to zdát jednoduché, ale není tomu tak. Pro nás starší a méně pohyblivé je to opravdu výkon, který zaslouží pochvalu a uznání. Vždyť je mezi námi dost osmdesátiletých, ba i starších. Každému se daří lépe v některých disciplínách.

Po skončení soutěžního klání obdrželi ti nejlepší poháry za každou disciplínu. Ocenění se dočkal též nejstarší soutěžící. Překvapivě je mezi námi dost mužů. Kromě nás místních se zúčastňují družstva i z jiných měst. Od sponzorů dostáváme malé občerstvení a kromě pohárů i medaile. Je dobře, že se naše řady rozrůstají o nové soutěžící. Z toho má velkou radost i naše předsedkyně Jindřichohradeckého sdružení sociálních aktivit Zdeňka Hanzalová. Moc nás potěšilo, že jsme při pravidelné přednášce konané každý měsíc dostali jako pozornost kytičku za účast v krajské soutěži.

Rádi naše sdružení reprezentujeme a těšíme se na další setkání 20.června, kdy bude v Českých Budějovicích krajské kolo. Velké poděkování všem pořadatelům, kteří obětují svůj čas seniorům a připravují pro nás hezké sportovní vyžití.

Dáňa Šprinclová