Ve třídách si žáci připomínali čin pana Wintona, který před druhou světovou válkou zachránil 669 židovských dětí. Vzpomínali na akce spojené s panem Wintonem a s Ruth Hálovou, která byla velkou přítelkyní školy. Tentokrát jsme využili nabídky pana Russella Cleavera, který je „adoptivním bratrem“ paní Ruth Hálové a spojili jsme se s ním online a žáci od 5. třídy do 9. třídy měli možnost vyslechnout jeho vyprávění o Ruth. Žáci se ho také ptali na jeho život. Pak dětem o své mamince vyprávěla paní Hana Kocourková – dcera Ruth Hálové.

Eva Krafková, ředitelka školy