Při příchodu nám dozorčí oznamoval. „Okupace. Kudla do zad, soudruzi nás napadli“. Nevěřili jsme, avšak zanedlouho jsme byli postaveni před surovou jistotu. Byli jsme napadeni „bratskou pomocí“ a jako armáda, jsme nemohli udělat nic. Politické vedení státu a mezinárodně politická situace nás, jako mnohokrát vmanévrovaly do slepé uličky. Byli jsme nuceni prožít stejně potupnou situaci, jako naši otcové v roce 1938. Kruté zjištění, historie se znovu opakuje.

Podobné pocity měli tehdy sloužící vojáci a důstojníci Československé lidové armády. V řadě posádek se pokusili o symbolický odpor a třeba zatarasili vzletové a přistávací dráhy letišť. Nebo pomalovali komunikace protiokupačními hesly. Někde se pokusili částí sil a techniky opustit posádky a rozptýlit se v terénu.

 V jindřichohradeckých kasárnách Julia Fučíka (dnešní Švecova kolej), po několik dnů dokonce naši vojáci 4. průzkumného praporu, provozovali s pomocí vojenské radiové stanice, svobodný vysílač „VLTAVA“. Uprostřed města sovětským jednotkám pod nosem, nahrazovali vysílání Československého rozhlasu, který v té době již musel vysílat podle „sovětských not“. Dokonce za přispění znalců dobré ruštiny, posílali okupační vojáky domů a vysílali zprávy o událostech z našeho města a okolí.

Uplynulo více než půl století, pamětníci těchto událostí postupně odcházejí. Mnohé se od těch dob změnilo. Naše město rozkvetlo do nebývalé krásy. Z „nepotřebné budovy“ stranického sekretariátu je katedra Vysoké školy ekonomické, ze starých kasáren studentská kolej.  Život v naší zemi jde dál. Přejme si, aby zůstal mírovým. 

Na uplynulé události a na lidi, kteří je prožili, bychom však neměli zapomínat.

U příležitosti 55. výročí srpnových událostí v Jindřichově Hradci, se v prostorách Švecových kolejí dne 21. srpna 2023 v 11. 00 hodin, uskuteční vzpomínkové setkání. Na setkání si připomenou pamětníci události před půl stoletím, ale i historii, která objekt kasáren provázela od jejich vzniku.

Pořadatelé z Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severína Krzáka, spolu s městem Jindřichův Hradec a 44. lehkým motorizovaným praporem, vás na setkání srdečně zvou.

Petr Čejka