Škola díky svým projektům programu Erasmus+ a dalším aktivitám a umožňuje svým studentům on-line setkání se studenty z šesti evropských zemí! 
Obchodní akademie byla v loňském roce velmi úspěšná ve své projektové činnosti a byly jí schváleny hned tři mezinárodní projekty, z nichž je ve dvou přímo koordinátorem. I přes náročnou situaci s pandemií škola své projekty nevzdala a začala plnit úkoly on-line.
V listopadu 2020 začal probíhat dvouletý projekt programu Erasmu+ Ochrana našeho kulturního dědictví. „Naše škola spolupracuje již deset let s francouzským lyceem z Burgundska a obě školy vytvořily několik úspěšných eTwinningových projektů,“ říká koordinátorka projektu Ilona Hauzrová. eTwinning je platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
„Součástí tohoto nového projektu je od podzimu 2020 přípravná fáze právě v platformě eTwinningu, kde se v prostředí Twinspace seznámilo 53 studentů z naší obchodní akademie a francouzského Lycée Romain Rolland z Clamecy. Studenti si začali psát a téměř každý týden si vyměňovali různé informace, na které vzájemně reagovali svými komentáři. Poté se zabývali otázkou, co je kulturní dědictví, jaký má pro nás význam a jak ho chránit,“ vysvětluje Ilona Hauzrová. Při společné práci používají studenti různé informační a komunikační technologie a angličtinu jako dorozumívací jazyk, což by mělo vést ke zlepšení jejich jazykových dovedností. „Doufáme, že na podzim 2021 a na jaře 2022 se uskuteční vzájemné návštěvy obou škol, během nichž by se studenti měli osobně setkat, poznat kulturní dědictví jižních Čech a Burgundska, předat si informace a pokusit se vytvořit průvodce danými oblastmi. Studenti se velmi těší na své francouzské spolužáky a komunikace s nimi a vytváření různých zajímavých výstupů, jako jsou prezentace, kvízy, křížovky a hádanky, jim umožnila zvládat on-line výuku netradičním způsobem.“
Na podzim 2020 začal probíhat i druhý úspěšný projet s názvem We go green. Již podle názvu je zaměřen především na ekologii. Projektu se účastní dalších pět evropských středních škol z různých zemí (Německo, Norsko, Španělsko, Chorvatsko, Slovinsko), kterým není lhostejný stav naší planety. I zde je jednacím jazykem angličtina. Koncept celého projektu se vytvořil na předběžném setkání vyučujících ve slovinské Ljubljani v lednu 2020. Cílem projektu je orientovat zúčastněné studenty na otázky ekologie a bavit se o tomto tématu i se studenty ze zahraničí. V rámci projektu by měli vybraní studenti postupně navštívit všechny zúčastněné školy a tam na místě absolvovat pětidenní program zaměřený na ekologii. „Z naší školy se projektu účastní celkem 12 zájemců z druhých ročníků. V současných podmínkách se studenti společně scházejí na pravidelných on-line setkáních vedených v anglickém jazyce.“ říká garant projektu František Jantač.
Obchodní akademie T. G. Masaryka také podporuje další vzdělávání svých pedagogů. Ti v loňském roce uspěli s projektem Chceme být moderní evropskou školou. Projekt má tři základní cíle: zlepšení komunikační kompetence pedagogů odborných předmětů v cizích jazycích, modernizaci výuky cizích jazyků na základě získání nových výukových materiálů a metod a podpoření projektové činnosti ve škole. Koordinátorka projektu Ilona Hauzrová uvádí: „Projektu se účastní osm pedagogů, kteří by v letošním roce měli absolvovat své odborné pobyty v evropských zemích, jako jsou Irsko, Německo a Malta. Doufáme, že spolupráce s evropskými školami, která už začala, a naše společná práce přispějí ke kvalitnější a zajímavější výuce nejen našich studentů, ale i účastníků jazykových kurzů pořádaných pro veřejnost naší jazykovou školou.“
Kromě projektů Erasmu+ mají studenti možnost rozvíjet své jazykové dovednosti i v dalších aktivitách. Zájemci o němčinu měli v tomto školním roce možnost přihlásit se do Kurzu němčina zdarma v rámci projektu Společný jazyk - společná budoucnost. Vytvořili třináctičlenný tým zájemců (z 1. - 3. ročníků) a pracovali s nadšením a radostí, i když bohužel pouze online, na rozličných tématech, od rodiny přes německé reálie, obchodní dopisy, až po německo - české obchodní vztahy. Garantka projektu Jana Imberová uvádí: „Získali jsme navíc partnerství s žáky německé pasovské školy Berufsakademie Passau. Bohužel nás nečekají v této době exkurze, ale na stránkách Dina.international se s žáky z Německa seznámíme na schůzce s jazykovým animátorem, takže při německo-českých hrách. Zatím jsme si vyměnili jen dopisy a přání k Vánocům a Velikonocům. Dále plánujeme, že budou studenti komunikovat přes sociální sítě dle svých možností a preferencí.“

Přejme studentům i pedagogům Obchodní akademie T. G. Masaryka, aby mohli uskutečnit své plány i mimo obrazovky počítačů.

Ilona Hauzrová, Obchodní akademie TGM v Jindřichově Hradci